جلسه چهارم - فعل

 
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
اشتراک‌گذاری

×

گزارش خرابی

با دو نوع فعل عملیاتی و ربطی آشنا شدیم حالا می‌خواهیم زمانی که حالت یقین وجود ندارد و شرطی است و یا در خواست‌های رسمی داریم را بررسی کنیم. در درخواست های رسمی بعد از that در هر حالتی فعل مصدر بدون to خواهد بود.

مثال:

He asked that the worker complete their reports by the end of the day.

و در شرطی ها بیان واقعیت هایی که امکان شدن آن‌ها کم است زمان ها را می بریم گذشته یعنی زمان فعل را یک زمان قبل تر می‌بریم نکته ای که اینجا به ان اشاره می‌کنیم این است که بعد از have همیشه حالت سوم فعل می‌آید (pp) و بعد از افعال (be (am/is/are همیشه ing  یا pp حالت مجهول افعال می‌آیند.

دانلود با کیفیت بالا
دانلود با حجم کم