رسیدن از موضوع مورد علاقه به طراحی پژوهش

 
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
اشتراک‌گذاری

×

گزارش خرابی

دانلود با کیفیت بالا
دانلود با حجم کم

جلسات فصل اول: رسیدن از موضوع مورد علاقه به طراحی پژوهشی کارا و اثربخش

  فصل قبلی
رسیدن از موضوع مورد علاقه به طراحی پژوهش
 
انواع جستجو و مطالعه منابع
 
نقطه آغاز پرخوانی - بخش اول
 
نقطه آغاز پرخوانی - بخش دوم
 
مسئله محوری و پژوهش: لزوم توجه به مسئله محوری در پژوهش و تعیین مسئله مناسب - بخش اول
 
مسئله محوری و پژوهش: لزوم توجه به مسئله محوری در پژوهش و تعیین مسئله مناسب - بخش دوم
 
مسئله محوری و اثربخشی تحقیق، تمایز مشکل و مسئله
 
گام‌های شش‌گانه تبدیل مشکل به مسئله
 
گام اول: تجزیه، تحلیل مشکل و فنون تولید سوال
 
گام اول: تولّد یک مسئله
 
گام اول: شناسایی خلاءهای پژوهشی - بخش اول
 
گام اول: شناسایی خلاءهای پژوهشی - بخش دوم
 
گام اول: ابزار شناسایی خلاء‌های پژوهشی
 
گام اول: فنون تجزیه مشکل
 
گام اول: تجزیه به علل محتمل
 
گام اول: تجزیه به ابعاد و اضلاع، تجزیه مشکل به نمونه‌ها و آثار
 
گام اول: مواضع ترکیب مسئله
 
گام دوم: دسته‌بندی و اولویت‌بندی - بخش اول
 
گام دوم: دسته‌بندی و اولویت‌بندی - بخش دوم
 
گام سوم: آسیب‌شناسی انتخاب مسئله
 
گام سوم: آسیب‌شناسی انتخاب مسئله - بررسی یک نمونه
 
گام چهارم: تشخیص نوع مسئله
 
گام پنجم: تشخیص گستره علم مربوط به مسئله
 
گام ششم: ساختارشناسی مسئله
 
انتخاب مسئله تا طراحی پژوهش
 
مرور اشکالات رایج در طراحی پژوهش
 
برنامه‌ریزی و زمان‌بندی - بخش اول
 
برنامه‌ریزی و زمان‌بندی - بخش دوم
 
برنامه‌ریزی و زمان‌بندی - بخش سوم
 
برنامه‌ریزی و زمان‌بندی - بخش چهارم
 
کوئیز دوم
  فصل بعدی