پروژه نهایی

 
پروژه نهایی

با استفاده از سنسور دما ، یک سیستم هشدار دهنده طراحی کنید بطوریکه با بالارفتن دما از 20 درجه یک ال ای دی روشن شود ، با بالارفتن از 30 درجه علاوه بر ال ای دی یک هشدار روی ال سی دی کاراکتری نمایش داده شود. در نهایت با بالارفتن دما از 40 درجه ، موتور دی سی که به یکی از پایه ها متصل است و در حال چرخش است ، متوقف شود. (توجه شود که با پایین آوردن دما باید هشدار های مربوط برطرف شوند.)

ارسال پروژه : ارسال فایل CPP تولید شده توسط کدویژن ، ارسال فایل شبیه سازی پروتئوس ، ارسال گزارش کار مکتوب و مصور

برای ارسال این جلسه باید دوره را به طور کامل خریداری کنید.

جلسات پروژه نهایی