پروژه میانی چهارم

 
پروژه میانی چهارم

با استفاده از ال سی دی کاراکتری یک نمایشگر روان طراحی کنید بگونه ای که نام خود شما بصورت چشمک زن بر روی آن ظاهر شود و هر 2 ثانیه یکبار پیدا و پنهان شود.

ارسال پروژه : ارسال فایل CPP تولید شده توسط کدویژن ، ارسال فایل شبیه سازی پروتئوس

برای ارسال این جلسه باید دوره را به طور کامل خریداری کنید.