استفاده از through
سلام استاد. به جای across, over می‌توانیم از through هم استفاده کنیم و تفاوت معنایی در هر دو جمله به وجود نیاید؟ He drove across the bridge. He drove over a river.
1 پاسخ
0 امتیاز
mgh
01:37 1402/05/28
"the opposite our house"
سلام استاد. اینکه قسمت آخر جمله را به آن صورت آورده، اشکالی ندارد؟ There was a party going on at the house opposite ours. مثلاً می‌توانست به صورت زیر بیاورد: "the opposite our house" منبع: جزوهٔ گرامر متوسط، صفحهٔ ۱۴۵
1 پاسخ
0 امتیاز
mgh
01:36 1402/05/28
جابه‌جایی with
سلام استاد. لطفاً جابه‌جایی کلمهٔ with را توضیح بدهید. آیا در معنا تفاوتی ندارند؟ It's important to have friends whom you can relax with. It's important to have friends with whom you can relax.
1 پاسخ
0 امتیاز
mgh
17:17 1402/05/25
in, by
سلام استاد. آیا در این جمله به جای حرف اضافهٔ in، می‌توان از by استفاده کرد؟ آیا معنایشان تغییر می‌کند؟ Hurry! The train leaves in five minutes.
1 پاسخ
0 امتیاز
mgh
17:20 1402/05/25
at some point
سلام استاد. عبارت at some point در جملهٔ زیر به چه معناست؟ I expect that you'll be home at some point.
1 پاسخ
0 امتیاز
mgh
17:21 1402/05/25
استفاده از to
سلام استاد. با توجه به فعل take، نباید جملهٔ اول را به جملهٔ دوم تبدیل کنیم (استفاده از to)؟ I took the first train home. I took the first train to home.
1 پاسخ
0 امتیاز
mgh
17:22 1402/05/25
be in, be to
سلام استاد. ۱. تفاوت been to, been in، چیست؟ مثلاً: I've been to Turkey. I've been in Turkey. ۲. آیا تفاوت کاربردی be in, be to هم مانند بالاست؟
1 پاسخ
0 امتیاز
mgh
17:27 1402/05/25
معادل حروف اضاف
سلام استاد. آیا کلمهٔ above در جای اشتباهی نیامده؟ لطفاً آن را ویرایش و ترجمه بفرمایید.This is a picture of the city from a hill above it. منبع: جزوهٔ گرامر متوسط، صفحهٔ ۱۴۴
1 پاسخ
0 امتیاز
mgh
14:17 1402/06/11
تفاوت in, at در این جمله‌ها
دو جملهٔ زیر چه تفاوتی باهم دارند؟ I'm in the home. I'm at the home.
1 پاسخ
0 امتیاز
mgh
01:25 1402/05/28
سوال
با سلام و خسته نباشید.تفاوت in و inside دقیقا چیست؟؟؟ مثلا in the house با inside the house ؟؟؟ یا اگر موارد دیگری نیز وجود دارد لطفا بفرمایید. همینطور تفاوت by و next to /beside ؟؟؟ ممنون
1 پاسخ
0 امتیاز
اح
17:07 1400/08/12

برای طرح سوال در تالار گفتگو باید در دوره ثبت نام کرده و ایمیل خود را در قسمت ویرایش پروفایل وارد کنید.