because, so
سلام استاد. مگر جملهٔ بعد از because نتیجهٔ جملهٔ قبلی نیست؟ پس چرا به جای آن کلمهٔ so را نیاوردید؟ True, but if it's will be only for a year, I can manage that. What's certain is that if I don't make a move soon, it'll be too late because I'll lose my nerve. منبع: جزوهٔ گرامر متوسط، صفحهٔ 227
1 پاسخ
0 امتیاز
mgh
01:55 1402/05/28
کاربرد زمان حال ساده برای بیان رویداد آینده
سلام استاد. آیا جملهٔ زیر در کاربرد زمان حال ساده برای بیان رویداد آینده صحیح است؟ I have an exam tomorrow.
1 پاسخ
0 امتیاز
mgh
17:26 1402/05/25
به‌کار نرفتن of
دلیل اینکه از of در بعضی ترکیباتی اضافهٔ بین دو اسم استفاده نمی‌شود، چیست؟ مانند: a car door
1 پاسخ
0 امتیاز
mgh
12:05 1402/05/25
قواعد آپاستروف
سلام به استاد گرامی؛ ۱.چه زمانی اسم بعد از s' حذف می‌شود؟ مانند: that old bike of Cathy's ۲. چرا از حالت زیر استفاده نکرده؟ Cathy's that old bike
1 پاسخ
0 امتیاز
mgh
14:16 1402/06/11
دربارهٔ pole
در فرهنگ لانگمن نوشته که کلمهٔ pole اسم است و در تعریف آن نوشته: someone from Poland با این تعریف، مگر نباید صفت باشد؟
1 پاسخ
0 امتیاز
mgh
11:56 1402/05/25
one of the best
سلام به استاد گرامی؛ لطفاً ترکیب one of the best را توضیح دهید که چگونه فردی یا چیزی با وجود اینکه بهترین است، می‌توان یکی از آن بهترین‌ها را انتخاب کرد؟ البته این ترکیب (یکی از بهترین‌ها) در دستور زبان فارسی کاملاً غلط است؛ اما اشتباه مصطلح شده.
1 پاسخ
0 امتیاز
mgh
11:58 1402/05/25
جابه‌جایی مفعول و فاعل
سلام به استاد گرامی؛ چرا فاعل جمله که در واقع her parents است، بعد از فعل آمده و مفعول در ابتدای جمله آمده؟ jill's highly unusual behaviour began to worry her parents.
1 پاسخ
0 امتیاز
mgh
14:16 1402/06/11
واحد شمارش برای اسامی غیرقابل‌شمارش
آیا واحد زیر برای غذاهای بسته‌بندی شده به کار میرود؟ a bag of معادل «سیب‌زمینیِ سرخ‌کردهٔ بسته‌بندی‌شده» برای عبارت زیر که در انگلستان کاربرد دارد، صحیح است: a bag of chips
1 پاسخ
0 امتیاز
mgh
12:01 1402/05/25
تأکید در زمان حال استمراری
سلام به استاد گرامی؛ می‌توانیم بگوییم در دو جملهٔ زیر، زمان حال استمراری تأ‌کیدش بیشتر از زمان حال ساده است؟My dog is so naughty today. > My dog is being so naughty today.
1 پاسخ
0 امتیاز
mgh
12:02 1402/05/25
معادل فعل ربطی در این جمله
سلام به استاد گرامی؛ آیا ترجمهٔ این جمله صحیح است؟ «همهٔ اتاق‌ها رو به دریا هستند.»Every room looks over the sea.
1 پاسخ
0 امتیاز
mgh
12:04 1402/05/25
تفاوت دو فعل
سلام به استاد گرامی؛ باتوجه به تفاوت معنایی دو لغت «draw, paint»، این ترجمه صحیح است؟ «همهٔ بچه‌ها طرح (طرح اولیهٔ) تصویری را کشیدند.»Each child has drawn a picture .
1 پاسخ
0 امتیاز
mgh
17:12 1402/05/25
تفاوت دو صفت
سلام به استاد عزیز؛ کلمهٔ english می‌تواند صفت هم باشد. تفاوت آن با لغت British چیست؟
1 پاسخ
0 امتیاز
mgh
17:13 1402/05/25
منابع ازمون
با سلام و خسته نباشید استاد محترم سوال خارج از موضوع بحث دارم. برای ازمون GRE ، شما چه منابعی جهت تقویت قسمت نوشتاری و گرامر پیشنهاد می کنید؟. با تشکر
1 پاسخ
0 امتیاز
201097
18:41 1400/07/17

برای طرح سوال در تالار گفتگو باید در دوره ثبت نام کرده و ایمیل خود را در قسمت ویرایش پروفایل وارد کنید.