تفاوت ترجمه sing, singing بعد از hear
سلام استاد. تفاوت ترجمهٔ دو جملهٔ زیر چیست؟ I heard her sing a lovely song. I heard her singing a lovely song.
3 پاسخ
0 امتیاز
mgh
03:10 1402/08/10
بررسی تأکید refuse
سلام استاد. باتوجه به کلمهٔ refused، آیا جملهٔ اول تأکید بیشتری نسبت به جمله دوم دارد؟ He refused to eat anything. He didn't eat anything.
1 پاسخ
0 امتیاز
mgh
03:23 1402/08/10
be supposed to, be meant to
سلام استاد. دو عبارت be supposed to, be meant to باهم تفاوتی دارند؟
1 پاسخ
0 امتیاز
mgh
03:21 1402/08/10

برای طرح سوال در تالار گفتگو باید در دوره ثبت نام کرده و ایمیل خود را در قسمت ویرایش پروفایل وارد کنید.