معرفی پروژه

 
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
اشتراک‌گذاری

×

گزارش خرابی

فایل‌های طراحی Mars Project که شامل دو پوشه Starter و Final است. پوشه Starter پروژه ابتدایی و خالی است و پوشه Final شامل طراحی کامل شده است.