با عرض سلام و خسته نباشید
بزرگوار دوره ائی در مکتب خونه وجود دارد که مکمل این دوره باشد که بتوان یک بیزینس پلن حرفه ائی نوشت ؟

سپاسگزارم