جلسه سی و سوم - طراحی و تشخیص روابط بین کلاس ها
دانلود با کیفیت بالا
دانلود با حجم کم