جلسه چهاردهم - نگه داری متغیرها در حافظه و تبدیل مبناها
دانلود با کیفیت بالا
دانلود با حجم کم