جلسه بیست و سوم

 
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
اشتراک‌گذاری

×

گزارش خرابی

دانلود با کیفیت بالا
دانلود با حجم کم

جلسات فیلم های آموزشی

جلسه اول - اصول مهندسی جوش
جلسه دوم - فیزیک قوس الکتریکی
جلسه سوم - ادامه فیزیک قوس + کاربردهای جوشکاری
جلسه چهارم - الکترود جوشکاری
جلسه پنجم - انواع الکترود ، فاسد شدن الکترود ، انتخاب الکترود
جلسه ششم - جوشکاری الکترود دستی متغیر‌‌‌‌‌‌ها ، نکات تکنیکی ، مزایا و محدودیت ها
جلسه هفتم - مزایا و محدودیت‌های جوشکاری الکترود دستی ، تعریف کنترل طول قوس ، الکترود‌های مداوم و فرآیند جوشکاری زیرپودری
جلسه هشتم - نکات تکنیکی و مزایا فرآیند زیرپودر و فرآیند جوشکاری T.I.G
جلسه نهم - نکات باقیمانده از فرآیند T.I.G و معرفی کامل فرآیند GMAW
جلسه دهم - فرآیند جوشکاری مقاومتی نقطه ای
جلسه یازدهم
جلسه دوازدهم - جوشکاری اکسی استیلن
جلسه سیزدهم - واکنش های سرباره ، گاز و فلز مذاب
جلسه چهاردهم - سیکل گرم و سرد شدن ضمن جوشکاری
جلسه پانزدهم - سیکل گرم و سرد شدن ضمن جوشکاری و تاثیرات آن بر روی جوش
جلسه شانزدهم - عملیات حرارتی بعد از جوشکاری ، متالورژی چدن‌ها
جلسه هفدهم
جلسه هجدهم
جلسه نوزدهم
جلسه بیستم
جلسه بیست و یکم
جلسه بیست و دوم
جلسه بیست و سوم
جلسه بیست و چهارم
جلسه بیست و پنجم