جلسه پانزدهم - بررسی مشخصات LED، مقدمه لیزر

 
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
اشتراک‌گذاری

×

گزارش خرابی

دانلود با کیفیت بالا
دانلود با حجم کم

جلسات فیلم های آموزشی

جلسه اول - مقدمه، آشنایی کلی با مبانی الکترونیک نوری
جلسه دوم - مقدمه ای بر ساختار شبکه مخابرات نوری
جلسه سوم - مواد در الکترونیک نوری
جلسه چهارم - اصول کلی انتشار در فیبر
جلسه پنجم - مقدمه ای بر موجی ذره ای بودن نور
جلسه ششم - معادلات موج و بررسی انتشار نور در محیط
جلسه هفتم - بررسی معادلات انتشار امواج و پارامترهای محیط
جلسه هشتم - بررسی معادلات انتشار امواج الکترومغناطیس در محیط های مختلف وحل معادلات هلمهولتز(Helmholitz)
جلسه نهم - بررسی انتشار نور در محیطهای مختلف و قطبش نور
جلسه دهم - بررسی معادلات و محاسبه ی ضرایب عبور و انعکاس
جلسه یازدهم - اصول کلی اندکنش نور-ماده و عملکرد LED
جلسه دوازدهم - عملکرد دیود نوریLED
جلسه سیزدهم - عملکرد ساختار LED
جلسه چهاردهم - ساختار عملکرد و مشخصه های LED
جلسه پانزدهم - بررسی مشخصات LED، مقدمه لیزر
جلسه شانزدهم - بررسی شرایط آستانه لیزر
جلسه هفدهم - بررسی فیزیک و مشخصات استاتیک لیزر نیمه هادی
جلسه هجدهم - بررسی مدهای عرضی نیمه هادی
جلسه نوزدهم - مدارهای عرضی و ضریب محصورشدگی در لیزر نیمه هادی
جلسه بیستم - ادامه انتشار مدهای عرضی و بررسی اثر شیفت
جلسه بیست و یکم - بررسی دینامیک لیزر نیمه هادی
جلسه بیست و دوم - پاسخ دینامیک و مدولاسیون لیزر نیمه هادی
جلسه بیست و سوم - انواع ساختارهای لیزر- لیزرهای تک فرکانس
جلسه بیست و چهارم - آشکار سازهای نوری
جلسه بیست و پنجم - ادامه آشکار ساز های نوری