جلسه 44 - مدارات چند ترانزیستوری MOS.

 
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
اشتراک‌گذاری

×

گزارش خرابی

مدارات چند ترانزیستوری MOS.
دانلود با کیفیت بالا
دانلود با حجم کم

جلسات فیلم های آموزشی

جلسه 0 - طرح درس
جلسه 1 - مقدمه ای بر فیزیک الکترونیک - نیمه هادی ها
جلسه 2 - ناخالص سازی - مکانیزم های جریان
جلسه 3- پیوند P-N
جلسه 4 - دیود - مدهای عملکرد - مدل سیگنال بزرگ و سیگنال کوچک
جلسه 5- حل تمرین - دیود
جلسه 6 - دیود زنر - مدارهای دیودی کاربردی: یکسوکننده، تنظیم کننده و مدارات کلمپ و برش.
جلسه 7 - حل تمرین از مدارات دیودی 1
جلسه 8 - حل تمرین از مدارات دیودی 2
جلسه 9 - فیزیک ترانزیستورهای پیوندی دوقطبی و مدهای عملکرد آن ها.
جلسه 10 - اثر ارلی، بایاس BJT
جلسه 11 - نقطه کار، سویینگ.
جلسه 12 - حل مسئله از BJT DC Analysis.
جلسه 13 - مدل های سیگنال کوچک BJT.
جلسه 14 - تقویت کنندگی - طبقه امیتر مشترک
جلسه 15 - مقاومت ورودی و خروجی طبقه امیتر مشترک.
جلسه 16 - تقویت کننده امیتر مشترک با مقاومت در امیتر
جلسه 17 - طبقه تقویت کننده بیس مشترک.
جلسه 18 - طبقه کلکتور مشترک.
جلسه 19 - حل سه مسئله از مباحث سویینگ و تقویت کننده های یک طبقه
جلسه 20 - حل تمرین.
جلسه 21 - قضیه میلر - تکنیک بوت - استرپ
جلسه 22 - دارلینگتون - ترکیب موازی ترانزیستورها.
جلسه 23 - تقویت کننده چند طبقه
جلسه 24 - حل مسئله ای از قضیه میلر
جلسه 25 - حل مسئله ای از مدار چند ترانزیستوری.
جلسه 26 - حل مسئله
جلسه 27 - اثر خازن کوپلاژ و بای پس بر پاسخ فرکانسی تقویت کننده.
جلسه 28 - سویینگ در تقویت کننده های چند طبقه
جلسه 29 - مقدمه ای بر ترانزیستورهای MOSFET.
جلسه 30 - تشکیل کانال و مد عملکردی Triode یا خطی (Linear).
جلسه 31- ترانزیستورهای MOS در مُد اشباع (Saturation Mode)
جلسه 32 - مدولاسیون طول کانال.
جلسه 33 - حل تمرین از ترانزستورهای MOS.
جلسه 34 - حل تمرین از ترانزیستورهای MOS.
جلسه 35 - مدل سیگنال کوچک ترانزیستورهای MOS.
جلسه 36 - طبقه تقویت کننده سورس مشترک (CS).
جلسه 37 - طبقه سورس مشترک با مقاومت در سورس.
جلسه 38 - طبقه گیت مشترک (CG)
جلسه 39 - طبقه درین مشترک (CD)
جلسه 40 - حل تمرین از تقویت کننده های یک طبقه MOS
جلسه 41 - حل تمرین از تقویت کننده های یک طبقه MOS.
جلسه 42 - حل تمرین از تقویت کننده های یک طبقه MOS.
جلسه 43 - مدارات چند ترانزیستوری MOS.
جلسه 44 - مدارات چند ترانزیستوری MOS.
جلسه 45 - مدارات چند ترانزیستوری MOS.
جلسه 46 - مدارات BiCMOS.
جلسه 47 - ترکیب سری و موازی ترانزیستورهای MOS.
جلسه 48 - مختصری در مورد فرآیندهای ساخت VLSI