جلسه دهم - مقایسه C و ++C

 
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
اشتراک‌گذاری

×

گزارش خرابی

دانلود با کیفیت بالا
دانلود با حجم کم

جلسات فیلم های آموزشی

جلسه اول - مقدمه و معرفی درس
جلسه دوم - مرور C
جلسه سوم - حلقه ها و آرایه ها در زبان C
جلسه چهارم - اشاره گر ها
جلسه پنجم - اشاره گرها . توابع و حوزه متغیر ها
جلسه ششم - اشاره گر به تابع و ساختارها
جلسه هفتم - union - ساختارها - بیت فیلد
جلسه هشتم - مروری بر مفاهیم ++C
جلسه نهم -مقایسه C و ++C
جلسه دهم - مقایسه C و ++C
جلسه یازدهم - فایلها ، ورودی و خروجی
جلسه دوازدهم - قالب (template)کلاسها
جلسه سیزدهم - تعریف کلاسها
جلسه چهاردهم - کلاسها ، آشنایی با UML
جلسه پانزدهم - Operator Overloading
جلسه شانزدهم - مدیریت حافظه درون کلاسها
جلسه هفدهم - آزمون: طراحی و پیاده سازی یک کلاس
جلسه هجدهم - وراثت
جلسه نوزدهم - وراثت
جلسه بیستم - وراثت و Interface
جلسه بیست و یکم - Template
جلسه بیست و دوم - پردازش خطا
جلسه بیست و سوم - الگوهای ++C و کتابخانه استاندارد
جلسه بیست و چهارم - برنامه نویسی Thread
جلسه بیست و پنجم - CGI: Common Gateway Interface
جلسه بیست و ششم - Open CV
جلسه بیست و هفتم - برنامه نویسی برای اندروید
[حل تمرین - جلسه اول] - واسط گرافیکی کاربر - Qt
[حل تمرین - جلسه دوم] - Qt: دکمه ها - سیگنال ها
[حل تمرین - جلسه سوم] - Qt: Window Icon, Qmenu, Animation
[حل تمرین - جلسه چهارم] - Qt: QCustomPlot
[حل تمرین - جلسه پنجم] - پایگاه داده، SQL، سیستم ثبت نام ساده