جلسه نوزدهم - ادامه‌ی domain model و مطالب پیرامون doctrine، مقادیر داده
دانلود با کیفیت بالا
دانلود با حجم کم