جلسه هجدهم - ادامه‌ی مبحث کنترلر ها و تکمیل مطالب جلسه‌ی قبل

 
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
اشتراک‌گذاری

×

گزارش خرابی

دانلود با کیفیت بالا
دانلود با حجم کم

جلسات فیلم های آموزشی

جلسه اول - اهداف درس، مفاهیم اولیه وشروع html
جلسه دوم - ادامه html
جلسه سوم - آشنایی با style ها و شروع css
جلسه چهارم - ادامه css و مقدمه‌ی javascript
جلسه پنجم - ادامه‌ی javascript
جلسه ششم - ادامه‌ی javascript
جلسه هفتم - جمع بندی javascript و شروع مبحث http protocol
جلسه هشتم - شروع php
جلسه نهم - ادامه‌ی php و آشنایی با چند مفهوم
جلسه دهم - شروع برنامه نویسی شی‌گرا، آشنایی با namespace
جلسه یازدهم - اتمام مفاهیم حول php و برنامه نویسی شی‌گرا
جلسه دوازدهم - شروع پایگاه‌های داده
جلسه سیزدهم - ادامه‌ی مبحث پایگاه‌های داده
جلسه چهاردهم - برنامه‌های سازمانی - Enterprise - لایه ها در برنامه
جلسه پانزدهم - ادامه‌ی لایه ها
جلسه شانزدهم - ادامه معماری برنامه وب - الگوی mvc
جلسه هفدهم - مبحث کنترلرها - symfony و routing همراه با چند مثال
جلسه هجدهم - ادامه‌ی مبحث کنترلر ها و تکمیل مطالب جلسه‌ی قبل
جلسه نوزدهم - ادامه‌ی domain model و مطالب پیرامون doctrine، مقادیر داده
جلسه بیستم - تکمیل مبحث doctrine و repository، کار با reference، معرفی Query builder، مبحث concurrency
جلسه بیست و یکم - مبحث Transaction و Transaction در Doctrine، کلیات مسیریابی (Routing)
جلسه بیست و دوم - ادامه ی مبحث مسیر یابی، ساختن URL، قالب ها در سیمفونی2 ، امنیت در سیمفونی 2، روش تصدیق، دادن اجازه
جلسه بیست و سوم - معرفی کاربرها، service container، مبحث Inversion of control، مبحث dependency injection
جلسه بیست و چهارم - تکمیل بحث dependency injection، مبحث تست، فرم ها، ابزارهای کلاس controller
جلسه بیست و پنجم - اتمام بحث ابزارهای کلاس controller، بحث cache و Performance