منابع انسانی چابک چطور کار می‌کند؟

 
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
اشتراک‌گذاری

×

گزارش خرابی

در این ویدئوی علی‌بابا تاک با رویکرد جدید اجایل در منابع انسانی آشنا می‌شویم. در این جلسه میعاد توکلی، مدیر منابع انسانی شرکت گردشگری سفرهای علی‌بابا، از مفهوم جدید Agile HR و پیاده‌سازی آن در علی‌بابا صحبت می‌کند.
او ضمن توضیح ساختار سنتی، به تعریف ساختار چابک در منابع انسانی می‌پردازد و توضیح می‌دهد که چگونه می‌توانید رویکرد Agile HR را در سازمان خود پیاده کنید.

جلسات بکارگیری رویکرد چابک در منابع انسانی (Agile HR)