جلسه هفتم - افزایش راندمان و کار در چرخه برایتون

 
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
اشتراک‌گذاری

×

گزارش خرابی

دانلود با کیفیت بالا
دانلود با حجم کم

جلسات فیلم های آموزشی

جلسه دوم - سیکل های گازی و چرخه کارنو
جلسه سوم - ادامه سیکل های گازی و چرخه کارنو
جلسه چهارم - فناوری های نوین برای ارتقا چرخه اتو
جلسه پنجم - نیازهای فناوری چرخه های پر راندمان مثل ارسترلینگ و اریکسون
جلسه ششم - سیکل برایتون و روش های افزایش راندمان
جلسه هفتم - افزایش راندمان و کار در چرخه برایتون
جلسه نهم - (فصل 2) چرخه رانکین و روش های بهبود آن
جلسه دهم - بهبود چرخه رانکین با تکنولوژی های جدید
جلسه یازدهم - تنوع سیکل های رانکین و سیکل ترکیبی رانکین-برایتون
جلسه دوازدهم - مبانی فرآیندهای مخلوط گازها
جلسه سیزدهم - تعمیم قوانین پایه ترمودینامیک به مخلوط های گازی
جلسه چهاردهم - اهمیت هوای مرطوب در ترمودینامیک
جلسه پانزدهم - قانون اول ترمودینامیک در محاسبات هوای مرطوب
جلسه شانزدهم - محاسبات برای هوای مرطوب در فرآیندهای ترمودینامیکی
جلسه هفدهم - سایکرومتری چارت و محاسبه مربوطه
جلسه هجدهم - فصل4، روابط ماکسول و کلاپیرون
جلسه نوزدهم - فاکتور تراکم پذیری در محاسبات گازهای حقیقی
جلسه بیستم - انحراف معیار آنتالپی و آنتروپی در محاسبات گازهای حقیقی
جلسه بیست و یکم - کاربرد چارت ها ، انحراف معیار آنتالپی و آنتروپی در محاسبات فرآیند گازهای حقیقی
جلسه بیست و دوم - محاسبان مخلوط گازهای واقعی
جلسه بیست و سوم - سوخت های هیدروکربنی و اکسیداسیون آن ها
جلسه بیست و چهارم -
جلسه بیست و پنجم -
جلسه بیست و ششم - محاسبات آنتروپی در فرآیندهای ترمودینامیکی همراه با واکنش شیمیایی
جلسه بیست و هفتم - چرخه های تبرید و سیستم های پمپ حرارتی
جلسه بیست و هشتم - چرخه های ارتقا یافته تبرید برای رفع نیاز های صنعتی - رفاهی جوامع