جلسه اول - آشنایی با درس
جلسه دوم - موج های اعمالی به مدارها، مدارهای RC
جلسه سوم - پاسخ به ورودی موج مورب و موج نمایی
جلسه چهارم - جبران کننده ها
جلسه پنجم - پاسخ دیود و ترانزیستور
جلسه ششم - پاسخ زمانی ترانزیستور در نواحی فعال و اشباع
جلسه هفتم - سرعت عملکرد ترانزیستور
جلسه هشتم - خازن های اتصال
جلسه نهم - مرور پاسخ ترانزیستور - مقدمه ای بر MOS
جلسه دهم - تریگر کردن
جلسه یازدهم - بررسی تریگر های AC
جلسه دوازدهم - اشمیت تریگر
جلسه سیزدهم - مولتی ویبراتور مونواستابل
جلسه چهاردهم - فرم موج های مونواستابل
جلسه پانزدهم - استابل با کوپلاژ Collector
جلسه شانزدهم - مولتی ویبراتور ها
جلسه هفدهم - ساخت مولتی ویبراتورها
جلسه هجدهم - اشمیت تریگر با CMOS
جلسه نوزدهم - ساخت اشمیت تریگر,استابل و مونواستابل با CMOS
جلسه بیستم - ساخت مولتی ویبراتورها به کمک معکوس کننده CMOS
جلسه بیست یکم - مدارهای مجتمع منطقی
جلسه بیست دوم - مرور TTL
جلسه بیست سوم - مدارهای PLL
جلسه بیست چهارم - PLL, VCO
جلسه بیست پنجم - PLL 4046 - شروع تبدیل آنالوگ به دیجیتال
جلسه بیست ششم - D/A
جلسه بیست هفتم - D/A
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD

×

گزارش خرابی

دانلود با کیفیت بالا
دانلود با حجم کم