کارگاه های آموزشی
  • بازارچه و تجربه‌ی فروش
  • تمرین طراحی مدل کسب و کار (BM)  
  • کارگاه تعیین چشم انداز و برنامه ریزی شخصی
  • بازی‏‌های خلاقیت
  • بازی‏‌های مذاکره
  • بازی‏‌های استراتژی
  • مسابقه سخنرانی و فن بیان
  • فعالیت‌های ورزشی و تفریحی
  • بازی شبیه سازی کسب وکار