جلسه پنجم - مقایسهٔ الگوریتم‌های مرتب‌سازی

 
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
اشتراک‌گذاری

×

گزارش خرابی

دانلود با کیفیت بالا
دانلود با حجم کم

جلسات فیلم های آموزشی

جلسه اول - مقدمه درس و آشنایی با پایتون
جلسه دوم - الگوریتم‌های ساده مرتب‌سازی
جلسه سوم - پیاده‌سازی و بررسی الگوریتم‌های مرتب‌سازی
جلسه چهارم - انواع مرتب‌سازی: شمارشی و سطلی
جلسه پنجم - مقایسهٔ الگوریتم‌های مرتب‌سازی
جلسه ششم - پیچیدگی زمان الگوریتم‌ها
جلسه هفتم - تحلیل الگوریتم‌های بازگشتی
جلسه هشتم - تحلیل الگوریتم‌‌های بازگشتی(ادامه)
جلسه نهم - داده‌ساختارهای ساده: پشته، صف و لیست‌پیوندی
جلسه دهم - درخت دودویی جستجو
جلسه یازدهم - درخت دودویی جستجو(ادامه)
جلسه دوازدهم - تحلیل سرشکن
جلسه سیزدهم - درخت عبارت
جلسه چهاردهم - صف اولویت و مرتب‌سازی هرمی
جلسه پانزدهم - مرتب‌سازی سریع
جلسه شانزدهم - کران پایین مرتب‌سازی مقایسه‌ای
جلسه هفدهم - مرتب‌سازی سریع تصادفی
جلسه هجدهم - جست‌جوی دودویی و کران بالا و پایین
جلسه نوزدهم - درهم‌سازی
جلسه بیستم - مرتبهٔ آماری
جلسه بیست و یکم - درهم‌‌سازی(ادامه)
جلسه بیست و دوم - درهم‌‌سازی(ادامه)
جلسه بیست و سوم - مجموعه‌های مجزا
جلسه بیست و چهارم - درخت قرمز-سیاه
جلسه بیست و پنجم - Locality Sensitive Hashing
جلسه بیست و ششم - درخت فنویک و درخت بازه