جلسه یازدهم - کاربرد بینش های رفتاری در سیاست گذاری حوزه سلامت-فعالیت بدنی و ورزشی

 
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
اشتراک‌گذاری

×

گزارش خرابی

این جلسه توسط هادی عاشقی ، دانشجوکارشناسی ارشد اقتصاد سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران ، ارائه شده است.

دانلود با کیفیت بالا
دانلود با حجم کم

جلسات فیلم های آموزشی

جلسه اول - مقدمه ای کوتاه بر اقتصاد رفتاری
جلسه دوم - مقدمه ای بر نظریات تصمیم گیری با رویکرد عقلانی و شیوه مدل سازی آن
جلسه سوم - مقدمه ای بر نظریات تصمیم گیری با رویکرد رفتاری و شیوه مدل سازی سوگیری های شناختی رفتاری
جلسه چهارم - مقدمه ای بر دلالت های تصمیم گیری های غیر عقلانی در حوزه های مختلف سیاست گذاری عمومی
جلسه پنجم - آشنایی با برخی ابزارهای رفتاری در سیاست گذاری عمومی
جلسه ششم - کاربرد بینش‌های رفتاری در سیاست‌گذاری حوزه جرم و جنایت
جلسه هفتم - کاربرد بینش های رفتاری در سیاست گذاری آموزش
جلسه هشتم - کاربرد بینش های رفتاری در سیاست گذاری حوزه محیط زیست
جلسه نهم - کاربرد بینش‌های رفتاری در سیاست‌گذاری حوزه سلامت
جلسه دهم - کاربرد بینش های رفتاری در سیاست گذاری حوزه سلامت-تغذیه
جلسه یازدهم - کاربرد بینش های رفتاری در سیاست گذاری حوزه سلامت-فعالیت بدنی و ورزشی
جلسه دوازدهم - اختتامیه نخستین دوره سلسله نشست های تخصصی سیاست گذاری بارویکرد رفتاری