×

گزارش خرابی

در این قسمت بهتر است یک جمع‌بندی مناسبی از اهمیت رزومه داشته باشیم و این موضوع را می‌توان در چهار بعد بررسی کرد:

یک) باید فردی که رزومه شما را دریافت می‌کند بتواند در زمان کمی تصمیم بگیرد که آیا از شما دعوت کند تا در مصاحبه حضور پیدا کنید یا خیر؟ این قسمت کار بسیار حائز اهمیت است.

دو) متناسب با شغل باید سعی کنید بهترین خصایص و ویژگی‌های مورد نیاز آن را بنویسید. یعنی آنچه برای گرفتن شغل مهم است و شما را به آن می‌رساند.

سه ) اینکه رزومه سعی کند شما را به شغل خاص و تعریف شده مورد نظر شما برساند به شکلی که سازمان در خصوص اینکه حیطه‌های مهارت و توانمندی شما کدام ها هستند و بالاخره شما به دنبال چه شغلی هستید گیج نشود!

چهار) رزومه باید برای یک شغل آگهی شده ارسال شود و در این راستا باید سعی کنیم در هر بار ارسال، رزومه را برای شغل و سازمان مورد نظر تدوین کنیم و این بسیار مهم است که وقت کافی را برای نگارش هر باره آن در نظر بگیریم. دقت کنید که سازمان ها رزومه‌های بدون هدف کپی شده را در بررسی هایشان قرار نمی‌دهند.