×

گزارش خرابی

بد نیست در اینجا مختصری در مورد نقش منابع انسانی در سازمان‌ها صحبت کنیم. منابع‌ نسانی مسئولیت استخدام و بکارگیری و همچنین توانمندسازی و رشد و توسعه کارکنان را در مجموعه‌ها دارد. مسائلی همچون استخدام، حقوق و دستمزد، مدیریت عملکرد، آموزش و برنامه‌های رفاهی کارکنان از جمله مسئولیت‌های اصلی متولیان منابع انسانی در سازمان هاست.

جنس گرفتاری این عزیزان در شرکت‌ها به گونه‌ای است که واقعا دوست دارند رزومه‌های خوب بگیرند چرا که از هر سو تحت فشار سایر واحدها برای جذب کارکنان هستند و اگر شما نتوانید رزومه مناسبی را برایشان ارسال کنید، احتمالا خیلی مورد توجه‌شان قرار نمی‌گیرید.

همچنین رد پای مجازی افراد نیز امروزه بخشی از رزومه شماست و اگر شما اجازه رویت فعالیت‌هایتان در فضای مجازی را به آن‌ها بدهید از آن طریق نیز می‌توانند شناخت خوبی از شما پیدا کنند. در واقع امروزه شناخت بیشتر شما به واسطه فعالیت‌هایتان در فضای مجازی به صورت معمول از سوی تعدادی از سازمان‌ها انجام می‌پذیرد.

منابع انسانی به دنبال این است که شما در نگارش رزومه، حرفه‌ای عمل کنید و با تحقیق و اطلاعات کافی رزومه را در اختیار آن‌ها قرار دهید. ما در بخش‌های مصاحبه قطعا به شما خواهیم گفت که شناخت و تحقیق شما از شغل و سازمان تا چه اندازه می‌تواند مهم باشد.

پس لطفا به این درخواست ساده منابع انسانی‌ها توجه کنید که رزومه‌ای باکیفیت مبتنی بر شناخت کافی از شغل و سازمان برایشان ارسال کنید.

در این بخش یکی از بهترین سخنرانی‌های تد را جهت آشنایی شما با بخشی از طرز تلقی متخصصان منابع انسانی به رزومه‌ها و افراد در قسمت جانبی فیلم دوره آورده‌ایم.