×

گزارش خرابی

از زبان و ذهن مدیران منابع انسانی در مورد رزومه‌های شما احساسات متفاوتی شکل می گیرد.

برای مثال وقتی که رزومه‌ای با فکر و تحلیل نوشته شده، احتمالا مدیر منابع انسانی متوجه این می‌شود که این فرد از مغز و قدرت تحلیلش کمک می‌گیرد و احتمالا توجه ویژه‌ای به آن داشته باشد، چون فردی را می‌خواهند که نیاز دارد از فکرش کمک بگیرد.

اما رزومه‌ای را در نظر بگیرید که پر از غلط املایی است و فردی که حاضر نشده یک بار رزومه‌اش را بخواند و بعد ارسال کند، احتمالا در ذهن منابع انسانی آن شرکت کسی است که به کیفیت اهمیت نمی‌دهد و حتی راستش را بخواهید به خودش هم اهمیت نمی‌دهد، پس با این استدلال در آینده محتمل نیست که به سازمان و دغدغه‌های آن هم توجه کافی بکند.

حالا رزومه‌ای را در نظر بگیرید که ساختار و ترتیب و توالی مشخصی دارد، قاعدتا خبر از نگارنده‌ای تحلیل‌گر با ذهن و فکر ساختار یافته و سیستمی می‌دهد. احتمالا این فرد علاقه‌مند به یادگیری و نتایج درست و موثر بوده و در نتیجه دارای رفتار حرفه‌ای و پشتکار و تلاش کافی برای دنبال کردن اهدافش است و روحیه پیشرفت‌گرایی هم دارد.

پس در بیشتر موارد سعی کنید با دقت و تلاش کافی رزومه‌ای را تدوین کنید که متولیان استخدام به جای به سخره گرفتن بی‌دقتی‌ها و غلط‌های متعدد شما، به توانمندی، تحلیل‌گری و قابلیت‌های رشد و یادگیری شما پی ببرند.