×

گزارش خرابی

سه دلیل اصلی وجود دارد که اهمیت رزومه را نشان می‌دهد و در اینجا به تشریح آن ها می‌پردازیم.

در ابتدا رزومه ابزار بازاریابی ماست و در نظر بگیرید اگر تبلیغی زشت و نامناسب کار شده باشد و از فونت بد و غیر استاندارد استفاده کرده باشد مسلما امکان ندارد ابزار کارآمدی باشد. خود شما در مواجهه با تبلیغات بقیه شرکت‌ها اگر متوجه شوید که از کیفیت و اثرگذاری کافی برخوردار نیست، احتمالا جذب محصولات و خدمات آن هم نمی‌شوید. پس در نظر بگیرید که اگر ما هم زمان کافی برای نگارش رزومه مناسب در نظر نگیریم، دیگران هم با دیدن آن نمی‌توانند تحت تاثیر قرار بگیرند.

دوم اینکه رزومه می‌خواهد پلی برای رسیدن ما به جلسه مصاحبه باشد و این هدف و رسالت اصلی رزومه است و قرار نیست کاربرد رزومه گرفتن شغل باشد. در واقع ما با نوشتن رزومه مناسب سعی می‌کنیم وقت مصاحبه بگیریم. در کشورهای پیشرفته کسی که رزومه نامناسبی ارسال کند معمولا شانس حضور در مصاحبه را ندارد، هر چند که در کشور ما با توجه به فضای عمومی جامعه در خصوص فقدان مهارت رزومه‌نویسی به شکلی است که مصاحبه کنندگان مماشات زیادی در این خصوص دارند، اما مسلما کیفیت رزومه را نیز در مصاحبه‌ها در نظر می‌گیرند.

سوم اینکه رزومه ابزار ارزیابی شرکت هاست و اگر شرکتی بدون دریافت رزومه از شما بخواهد در مجموعه‌اش حاضر شوید، احتمالا جای حرفه‌ای و مناسبی برای کار کردن نیست. شرکت‌ها از رزومه برای ارزیابی شما و مهیا شدن برای مصاحبه مناسب با شما استفاده می‌کنند و رزومه خوب باعث می‌شود تا شما ساختاردهی مناسبی را به فضای مصاحبه دهید. یعنی در واقع بخشی از سئوالات و موضوعات آن ها قبل از حضور در مصاحبه از طریق رزومه شکل گرفته است.