×

گزارش خرابی

تاثیر اولیه در برخورد با افراد و همچنین مصاحبه‌های استخدامی بسیار مهم است و باید در ابتدای حضور سعی کنید تاثیر مناسبی بر طرف مقابل داشته باشید. برای مثال در دست دادن، سلام دادن و یا همچنین در تشکری که از فرد بابت زمانی که به شما داده است می‌کنید.

ارتبط چشمی یکی از بهترین و ضروری‌ترین ابزارهای شما برای تاثیرگذاری است و نباید حین مصاحبه اطراف را نگاه کنید و معمولا در زبان حرکات بدن این هرز رفتن نگاه دال بر پنهان کردن موضوعاتی از سوی شما دارد.

در زمان مصاحبه با دقت و توجه و تمرکز کافی در فضا حضور داشته باشید تا متوجه سئوالات طرف مقابل‌تان شوید و مجبور به تکرار سئوالات از سوی وی نباشید. پس در هنگام مصاحبه ذهن را از باقی موضوعات مبرا کنید.

زبان حرکات بدن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و لم دادن و یا ژست‌های حق به جانب ناشی از غرور بسیار می‌تواند تاثیر سوء داشته‌باشد. عدم استفاده از زبان حرکات بدن و صرفا منفعل نشستن و بی‌تفاوتی به فضای مصاحبه نیز می‌تواند شانس موفقیت شما را بگیرد.

از گذاشتن همه وسائل مثل پالتو، موبایل، کیف، کلید و غیره بر روی میز مصاحبه جدا اجتناب کنید. شلوغ کردن میز می‌تواند تلقی غیرحرفه‌ای بودن شما را در بر‌ داشته‌باشد.

گوشی همراه شما بهتر است در مصاحبه استخدامی خاموش و در کیف شما قرار گرفته باشد، تا آلارم‌ها و اعلام‌های آن مدام در مصاحبه جلوی چشم نباشد و یا حتی با زنگ خوردن نا به جا تمرکز شما را به هم نریزد.

در مصاحبه باید بتوانید هیجانات خودتان را مدیریت کنید و مخالفت‌ها و موضوعاتی که شکل می‌گیرد را به بهترین و حرفه‌ای‌ترین شکل ممکن حل کنید.

فیلمی در این قسمت قرار گرفته است که شما را با مبحث تاثیر اولیه و رفتار در مصاحبه‌های استخدامی بیشتر آشنا می‌کند.