×

گزارش خرابی

در ادامه با دیدن سه مصاحبه پیش رو متوجه خواهید شد که تا چه اندازه مواردی که خدمت شما عنوان شد در مصاحبه‌ها جلوه‌گر است و پس از هر مصاحبه شبیه‌سازی شده، سعی خواهد شد نکات مورد نیاز با شما به اشتراک گذاشته شود.

لطفا با دقت و تامل کافی این شبیه‌سازی‌ها را دنبال کنید تا به واقعیت‌های مصاحبه بیشتر پی ببرید.