×

گزارش خرابی

در زمان حضور در مصاحبه دقت کنید که در مواردی قبل از حضور در مصاحبه رسمی رفتار شما رصد می‌شود و عواملی در سازمان پیش‌‌بینی شده‌اند که رفتار شما را تحت نظر دارند. برخورد اولیه با نگهبان و نوع صحبت کردن با وی می‌تواند بسیار مهم باشد. در زمان انتظار در خیلی از سازمان‌ها مشغول دیدن شما از دریچه‌های دوربین هستند و رفتارهای شما می‌تواند در تصمیم‌گیری مصاحبه‌کنندگان تاثیرگذار باشد.

میزان دقت و اهمیت شما به لحظاتی که در سازمان حضور دارید گاها باعث موفقیت شما در مصاحبه خواهد شد. توجه و ریزبینی شما به محیط کار می‌تواند در ادامه به پاسخ‌های شما در مصاحبه کمک کند برای مثال گاها شاهد این هستیم که در مصاحبه‌ها پرسیده می‌شود که از ابتدای ورود به سازمان چه مواردی را مشاهده کرده‌اید و مطمئنا بهتر است ما برای این سئوال حرف مناسبی برای گفتن داشته باشیم.

اینکه زمان انتظار ما صرف چه موضوعاتی می‌شود مانند خواندن بروشور شرکت یا چرت زدن تصمیم ماست ولی اینکه افراد دیگری بر اساس این رفتار ما، چه نکاتی را یادداشت می‌کنند تصمیم آن‌هاست که می‌تواند در انتخاب ما تاثیرگذار باشد.

یک نمونه از طنز مصاحبه خراب کنی را بد نیست در این قسمت ببینید و به چرایی آن بیشتر پی ببرید.