×

گزارش خرابی

یک سری از موارد را باید با خودتان در روز مصاحبه همراه داشته باشید که می‌تواند مورد نیاز شما باشد. برای مثال یک نسخه از رزومه را با خودتان ببرید چرا که شاید سازمان این امکان را پیدا نکرده است که مثلا به دلیل قطعی برق سازمان پرینت بگیرد. همچنین شما از طریق رزومه می‌توانید فرم‌هایی را که تحت عنوان اطلاعات متقاضی استخدام به شما می‌دهند را به راحتی کامل کنید.

داشتن خودکار و کاغذ بویژه اگر دفتر مناسب و شکیلی باشد، بسیار مهم است و نشان می‌دهد که شما آمادگی ورود به فضا و فرهنگ سازمانی را دارید. داشتن شارژ کافی موبایل برای مرور شماره تلفن اطرافیان جهت درج در فرم و یا اطلاع رسانی‌های لازم در صورت نیاز و تماس با سازمان بسیار حائز است.

داشتن نمونه کار نیز مهم است برای مثال احتمال دارد که اگر شما طراح هستید، شرکت نمونه کارهای شما را بخواهد و دیدن آن‌ها در تصمیم‌گیری‌های آتی موثر باشد.

مجموعه این موارد کمک میکند تا شما با اطمینان و آمادگی کافی در مصاحبه حضور به هم رسانید و افراد شما را حرفه‌ای تر ببینند.