جلسه بیست و دوم - فرایند های جوشکاری ( جوشکاری حالت جامد )

 
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
اشتراک‌گذاری

×

گزارش خرابی

دانلود با کیفیت بالا
دانلود با حجم کم

جلسات فیلم های آموزشی

جلسه اول - مقدمه
جلسه دوم - مقدمه
جلسه سوم - مواد مهندسی و خواص مکانیکی
جلسه چهارم - خواص فیزیکی و مواد فلزی(آلیاژ های آهنی)
جلسه پنجم - ادامه مبحث قبل
جلسه ششم - ریخته گری
جلسه هفتم - ادامه مبحث ریخته گری
جلسه هشتم - ادامه مبحث ریخته گری
جلسه نهم - فرآیندهای تولید پلیمرها
جلسه دهم - ادامه فرآیند های تولید قطعات پلیمری
جلسه یازدهم - متالورژی پودر
جلسه دوازدهم - فرایندهای تغییر شکل ( مقدمات )
جلسه سیزدهم - فرایندهای تغییر شکل ( فورج )
جلسه چهاردهم - فرایندهای شکل دهی فلزات ( اکستروژن )
جلسه پانزدهم - فرایندهای تغییر شکل فلزات ( کشش سیم و میله )
جلسه شانزدهم - شکل دهی فلزات
جلسه هفدهم - فرایندهای شکل دهی ورق
جلسه هجدهم - فرایند های ماشین کاری ( تراشکاری )
جلسه نوزدهم- فرایند های ماشین کاری ( سنگ زنی )
جلسه بیستم - فرایند های ماشین کاری ( ماشینکاری غیرسنتی )
جلسه بیست و یکم - فرایند های جوشکاری ( جوشکاری ذوبی )
جلسه بیست و دوم - فرایند های جوشکاری ( جوشکاری حالت جامد )