جلسه ۱۳ - تعریف تعامد - ماتریس متعامد 2 - دوران - خم پارامتری
دانلود با کیفیت بالا
دانلود با حجم کم