جلسه ۴۱ - انتگرال روی سطح خمیده(بخش دوم) و قضیه استوکس
دانلود با کیفیت بالا
دانلود با حجم کم