جلسه هفتم - مثال‌های برنامه نویسی 8086، 8255 در مود 0، ADC، کار با string

 
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
اشتراک‌گذاری

×

گزارش خرابی

دانلود با کیفیت بالا
دانلود با حجم کم

جلسات فیلم های آموزشی

جلسه اول - مقدمه
جلسه دوم - مقدمه
جلسه سوم - ساختار داخلی 8086
جلسه چهارم - سخت افزار های جانبی 8086
جلسه پنجم - رجیستر flag، قطعه بندی (segmentation)
جلسه ششم - آدرس دهی، شروع برنامه نویسی با 8086
جلسه هفتم - مثال‌های برنامه نویسی 8086، 8255 در مود 0، ADC، کار با string
جلسه هشتم - اینتراپت 21
جلسه نهم - انتقال پارامتر بین برنامه اصلی و فرعی، طراحی مدولار
جلسه دهم - وقفه های سخت افزاری
جلسه یازدهم - وقفه های سخت افزاری
جلسه دوازدهم - عملکرد 8259
جلسه سیزدهم - 8259 در حالت cascade، مرور مباحث گذشته
جلسه چهاردهم - 8255 در مود 1
جلسه پانزدهم - وقفه‌های سخت افزاری در IBM، مرور مباحث گذشته
جلسه شانزدهم - پروتکل centronix، نحوه ارتباط PC و پرینتر
جلسه هفدهم - 8255 در مود 2، مقدمه ارتباط سریال
جلسه هجدهم - استانداردهای ارتباط سریال، اینتراپت 14
جلسه نوزدهم - عملکرد 8250
جلسه بیستم - کار با Busها و کارت‌ها
جلسه بیست و یکم - سیستم 8086 با DMA
جلسه بیست و دوم - روند تحول cpuها تا به امروز
جلسه بیست و سوم - روند تحول cpu ها تا به امروز