فصل اول - مقدمه
 
3 سوال
    
17:25 1398/05/19
فصل دوم - مباحث مقدماتی
 
8 سوال
    
23:58 1398/06/25
فصل سوم - خواندن و نوشتن داده‌ها در R
 
12 سوال
    
00:54 1398/06/24
فصل چهارم - عبارات شرطی و حلقه‌ها در R
 
4 سوال
    
14:09 1398/05/09
فصل پنجم - توابع در R
 
3 سوال
    
21:24 1398/02/05
فصل ششم - نمایش داده‌ها در R (مقدماتی)
 
0 سوال
    
18:00 1397/12/27
فصل هفتم - نمایش داده‌ها در R (پیشرفته)
 
3 سوال
    
21:47 1398/02/05
فصل هشتم - آماده‌سازی داده در R
 
1 سوال
    
15:41 1398/02/23
پروژه نهایی
 
8 سوال
    
14:57 1398/06/23
سوالات اخیر
سوال

با سلام 

برای انجام کوییز این فصل متاسفانه هر چندباری که کد زیر را زدم، فایل داده ای برای من باز نکرد. این فایل داده ای که شما میگویید، در کجا قرار دارد تا فراخوانی کنم؟

data<- read.csv ("custdata.csv", header= TRUE)

1 پاسخ
0 امتیاز
مریم تقی زادگان
23:52 1398/06/22
در مورد پاسخ سوال ۵
> sum(is.na(data$is.employed))
[1] 174
> sum(data$age > 30 & data$is.employed == TRUE , na.rm = T)/326
[1] 0.7791411
کد بالا نتیجه حدود ۷۸ درصد را میدهد ولی اشتباه است. پاسخ صحیح این سوال چیست و اشکال کد بالا چیست؟ ممنون
1 پاسخ
0 امتیاز
کیانا ساعتی خسروشاهی
23:46 1398/06/22
آیا در حلقه فور باید متغییری که در شرط ادامه حلقه استفاده میکنیم قبل از حلقه تعریف کرده باشیم ؟
به طور مثال در آخرین کد نوشته شده در آخرین بخش فصل چهارم x <- 1:10 for (i in x){ if(i==5) break print(i) i <- i+1 } در مثال های قبلی همین فصل شما قبل از حلقه for متغییر i را تعریف میکردید .. یعنی باید بصورت کد زیر نوشته میشد x <- 1:10 i <- 1 for (i in x){ if(i==5) break print(i) i <- i+1 } البته هر دو کد به جواب مشابهی میرسند .. حتی اگر مقدار اولیه i را برابر 100 هم تعریف کنیم باز هم جواب تغییر نمیکند .. آیا اینکه i را قبل از شروع حلقه تعریف کنیم مهم است یا نه؟
2 پاسخ
0 امتیاز
foruzandehdel.sherwin@gmail.com
14:09 1398/05/09
سوال 6

سلام

میشه بفرمایید منظور از برازش توزیع نمایی روی نمودار چگالی چیست؟

و اینکه پارامتر rate چیست و چرا باید برابر معکوس میانگین داده ها قرار بگیرد؟

1 پاسخ
0 امتیاز
ساغر لشنی
23:22 1398/05/01
تابع paste , print

با سلام و احترام 

ببخشید مزاحمتون میشم تابع paste و print  چه تفاوتی دارند چون وقتی در کد زیر بخش دوم تابع print  رو اصلا نمینویسم هیچ تفاوتی نمی کند

1 پاسخ
0 امتیاز
محمد مبین تاج
13:21 1398/04/27