جلسه شانزدهم - پایپ لاین

 
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
اشتراک‌گذاری

×

گزارش خرابی

دانلود با کیفیت بالا
دانلود با حجم کم

جلسات فیلم های آموزشی

جلسه مقدماتی ۱ - سیستم اعداد
جلسه مقدماتی ۲ - جمع و تفریق اعداد صحیح
جلسه اول - روش‌های ضرب اعداد صحیح
جلسه دوم - ضرب کننده اعداد صحیح
جلسه سوم - تقسیم اعداد صحیح - مقدمه اعداد ممیز شناور
جلسه چهارم - اعداد ممیز شناور
جلسه پنجم - عملیات ریاضی اعداد ممیز شناور
جلسه ششم- طراحی یک ISA
جلسه هفتم - معرفی دستورالعمل های MIPS
جلسه هشتم - تکمیل دستورالعمل های MIPS
جلسه نهم - تحلیل دستورات MIPS
جلسه دهم - پیاده سازی single cycle پردازنده MIPS
جلسه یازدهم - ادامه پیاده سازی single cycle
جلسه دوازدهم - پیاده سازی multi-cycle
جلسه سیزدهم - کنترلر پیاده سازی multi-cycle
جلسه چهاردهم - پیاده سازی FSM ها
جلسه پانزدهم - مقدمات پایپ لاین
جلسه شانزدهم - پایپ لاین
جلسه هفدهم - Data Hazard & Data Forwarding
جلسه هجدهم - Control Hazard
جلسه نوزدهم - Dynamic Branch Prediction
جلسه بیستم - Super Scalar
جلسه بیست یکم - Multiple Issues , Dynamic Scheduling
جلسه بیست دوم - بررسی پردازنده های نوین
جلسه بیست سوم - معرفی و مقدمات Cache
جلسه بیست چهارم - تکمیل مباحث Cache
جلسه بیست پنجم - Parallel Processing