جلسه ششم
سیستم‌های توصیف‌شونده با معادلات دیفرانسیل (یا دیفرنس) خطی با ضرایب ثابت
دانلود با کیفیت بالا
دانلود با حجم کم