مقدمه‌ای بر بخش مدلسازی هندسه موتور در بخش ESE Diesel

 
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
اشتراک‌گذاری

×

گزارش خرابی

جلسات فصل اول - آموزش تولید هندسه و شبکه‌بندی در نرم افزار ESE Diesel