جلسه بیست و چهارم-طراحی تیر ستون‌ها

 
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
اشتراک‌گذاری

×

گزارش خرابی

دانلود با کیفیت بالا
دانلود با حجم کم

جلسات فیلم های آموزشی

جلسه اول - مقدمه و معرفی درس فولاد 1
جلسه دوم - فلسفه طراحی به روش LRFD و آشنایی با فولاد ساختمانی
جلسه سوم - ادامه اصول طراحی و مقدمه طراحی اجزاء کشش
جلسه چهارم - طراحی عناصر کششی
جلسه پنجم - طراحی عناصر کششی2
جلسه ششم - طراحی عناصر فشاری
جلسه هفتم - طراحی عناصر فشاری 2
جلسه هشتم - طراحی عناصر فشاری3
جلسه نهم - طراحی عناصر فشاری - کمانشی و پیچشی
جلسه دهم - طراحی عناصر فشاری - کمانشی پیچشی
جلسه یازدهم - طراحی عناصر فشاری - کمانش پیچش
جلسه دوازدهم - ستون های ساخته شده
جلسه سیزدهم - طراحی تیرها
جلسه چهاردهم - طراحی تیرها
جلسه پانزدهم - طراحی تیرها - کمانشی پیچشی - جانبی
جلسه شانزدهم-طراحی تیرها/بارهای متمرکز
جلسه هفدهم-کمانش برشی در تیرها
جلسه هجدهم-خمش مقاطع باجان غیر فشرده یا لاغر
جلسه نوزدهم-خمش دو محوره
جلسه بیستم-طراحی تیرهای مرکب
جلسه بیست و یکم-طراحی تیرهای مختلط
جلسه بیست و دوم-طراحی مقاطع مختلط فولادی
جلسه بیست و سوم-طراحی تیر ستون
جلسه بیست و چهارم-طراحی تیر ستون‌ها
جلسه بیست و پنجم-طراحی تیر ستون