فصل اول: آشنایی با اصول طراحی و مدیریت قراردادهای عمرانی
 
1 سوال
    
19:18 1398/12/17
فصل دوم:‌ روش‌‌های تحویل پروژه‌های عمرانی
 
1 سوال
    
23:04 1398/10/06
فصل سوم: انواع قراردادهای عمرانی
 
0 سوال
    
14:17 1398/02/02
فصل چهارم: مفاد و شرایط قراردادهای عمرانی
 
0 سوال
    
14:17 1398/02/02
فصل پنجم:‌ مدیریت ریسک‌های قراردادی
 
2 سوال
    
22:19 1399/01/01
فصل ششم: مدیریت مناقصات و بستن قرارداد
 
1 سوال
    
16:21 1399/01/28
فصل هفتم: تضمین در قراردادهای عمرانی
 
2 سوال
    
18:10 1398/12/03
فصل هشتم: مدیریت تغییرات و اختلافات در قرارداد
 
0 سوال
    
14:19 1398/02/02
فصل نهم: مدیریت پیمانکاران فرعی
 
0 سوال
    
14:19 1398/02/02
فصل دهم: بررسی قراردادهای مشارکت عمومی - خصوصی
 
1 سوال
    
00:38 1398/10/19
سوالات اخیر
جزئیات معاملات متوسط

در متن قانون برگزاری مناقصات یک حالت مربوط به معامله متوسط هست که متاسفانه حداقل بنده مطلبی در موردش زیاد پیدا نکردم و متاسفانه اغلب و در عرف با چون تشریفات محدودی دارد از لحاظ لغتی با ترک تشریفات مناقصه اشتباه گرفته می شود. با عنایت به تعداد بسیار زیاد اینگونه پروژه ها با اعتبارات نقدی و با تخصیص بالایی که دارند و با توجه به توضیحات اندکی که در متن قانون در خصوص اینگونه معاملات داده شده است و به جزئیات بیشتری اشاره نشده است.

سوال اول اینه که در تهیه سه فاکتور یا پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکار آیا محرمانه بودن پاک ها الزامیست یا خیر (مثلا معامله حالتی تقریبا مشابه مزایده اشته باشد) و باید صورتجلسه بازگشایی پاکات توسط دستگاه برگزار کننده تهیه شود؟

سوال دوم اینه که بعد از تعیین پیمانکار آیا شرایط عمومی پیمان (به طور مثال معرفی سرپرست کاگاه و...) در اینگونه قراردادها با توجه به حجم کاری آنها نافذ هست یا خیر؟

در کل نظر استاد ارجمند را در خصوص نحوه برخورد با اینگونه معاملات رو میخواستم بدونم تا هم با عنایت به حجم کم اما تعداد زیاد آن (بخصوص در دفاتر امور روستایی استانداری ها) هم پروژه از بروکراسی اداری اجتناب شود و هم انعقاد قرارداد و نظارت بر اجرای کار حالت قانونی داشته باشد تا از اشکال تراشی سازمان ها و نهاد های نظارتی در امان بود.

1 پاسخ
0 امتیاز
محمد
16:21 1399/01/28
مدیریت ریسک در زمان انعقاد قرارداد از منظر پیمانکارباعر

با عرض سلام و احترام

استاد یک سوال کلی در زمینه مدیریت ریسک از منظر یک پیمانکار از خدمت شما داشتم. در حین درس فرمودید که:

"قراداد یک پروژه ابزار بسیار مهمی در تعیین نحوه مدیریت پروژه ها و نحوه تسهیم ضررهای ناشی از وقوع این ریسکها در طول دوره اجرا است. یکی از فاکتورهای مهم مطرح در مورد کیفیت قرارداد در نظر گرفتن درست نحوه مقابله و تسهیم ریسک های اصلی که پروژه را تهدید میکنند در بندهای قرارداد است."

در سوال قبل که در مورد ریسک تاخیر در پرداخت توسط کارفرما از خدمتتان پرسیدم هم فرمودید:

"در عمل، با توجه به اینکه در زمان برگزاری مناقصه که هنوز پیمانکار انتخاب نشده است متن قرارداد توسط کارفرما، به تنهایی، نهایی میشود، هیچ کارفرمای دولتی زیر بار سخت کردن شرایط پیمان به ضرر خود نمی‌رود. آنهم زمانی که قانون گذار اجازه و یا به نوعی تشویق به بستن قرارداد به این نحو کرده است. در ضمن، احتمالا کارفرما باید پاسخگوی بازرسی سازمان خود برای توجیه این عمل خود، در تراشیدن هزینه بیشتر برای دولت،نیز خواهد بود."

سوال من اینست که اگر قرار است متن قرارداد توسط کارفرما به تنهایی نهایی شود، پس فرصت پیمانکار جهت مدیریت ریسک های کارش در تعیین بندهای قرارداد کجاست؟ مثلا آن چیزی که خود من تجربه اش را داشتم فرض بفرمایید در یک پروژه خط لوله انتقال آب با توجه به اینکه این لوله از زمینهای مختلفی عبور میکند امکان بوجود آمدن معارض زیاد است. اگر در قرارداد مشخص نشود که مسئولیت رفع معارض و هزینه های آن با کارفرما است یا پیمانکار، و قرار باشد متن قرارداد به تنهایی توسط کارفرما نهایی شود، پیمانکار چطور باید این ریسک را ذیل قرارداد مدیریت نماید؟ اگر قرارداد یک طرفه و غیرمنطقی نوشته شود پیمانکاری که قدرت تغییر بندهای آن را ندارد چطور باید مدیریت ریسک کند؟ و اساسا بطور کلی فرض بفرمایید پیمانکار تمام ریسک های مربوط به یک پروژه را بصورت دقیق شناسایی کند و بخواهد روش عادلانه، قانونی و  منطقی مدیریت آنها را در بندهای قرارداد بگنجاند، در اینصورت اگر قرار باشد تنظیم تمام بندهای قرارداد پیش از برگزاری مناقصه به تنهایی توسط کارفرما نهایی شود، پس فرصت پیمانکار برای مدیریت ریسکها در بندهای قرارداد کجاست؟

5 پاسخ
1 امتیاز
محسن هوشنگ
22:19 1399/01/01
ریسک تاخیر پرداخت دستمزد توسط کارفرما

با عرض سلام و احترام

در رابطه با ریسک تاخیر پرداخت دستمزد توسط کارفرما سوالی داشتم. در شرایط عمومی و خصوصی پیمان نشریه ۴۳۱۱ در مورد نحوه محاسبه خسارت تاخیر در پرداخت توسط کارفرما مطلبی نیامده است. برای مدیریت این ریسک در قرارداد چه باید کرد؟ آیا میتوان سندی را درباره نحوه محاسبه این خسارت و پرداخت آن به پیمانکار تهیه و به توافق و امضای طرفین قرارداد رساند و آن را در قرارداد گنجاند؟

با تشکر

3 پاسخ
0 امتیاز
محسن هوشنگ
18:11 1398/12/07
وثیقه ملکی

با عرض سلام و احترام

آیا میتوان از وثیقه ملکی به صورت همزمان، هم در گرفتن ضمانتنامه بانکی انجام تعهدات و هم در گرفتن ضمانتنامه بانکی پیش پرداخت استفاده نمود؟

1 پاسخ
0 امتیاز
محسن هوشنگ
18:10 1398/12/03
مرحله دوم پروژه

با عرض سلام و احترام

در قسمت اول از مرحله دوم پروژه، منظور از عبارت داخل پرانتز در متن "فرمت مورد نیاز با تکمیل آیتم های داخلی آن" چیست؟ آیا منظور اینست که باید یک نمونه فرم ضمانتنامه انجام تعهدات و ضمانتنامه پیش پرداخت از یک بانک فرضی را پر کرده و در گزارش پروژه تحویل دهیم؟

1 پاسخ
0 امتیاز
محسن هوشنگ
18:08 1398/12/03