پروژه نهایی

با توجه به آموزش‌های مربوط یک ربات مسیر‌یاب طراحی کنید .

 

برای هر کدام از پروژه‌ها یک گزارش کامل شامل عکس‌ها و فیلم‌های مربوط و کد برنامه و توضیحات مراحل طراحی و پیاده‌سازی ارایه شود.

 

پروژه را به صورت یک فایل فشرده(zip،rar یا ...) ارسال کنید. حجم فایل نهایی باید کمتر از 5 مگابایت باشد.