جلسه بیست و نهم: مثالهای تکمیلی متدها، کاربرد متدها در رشته ها

 
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
اشتراک‌گذاری

×

گزارش خرابی

دانلود با کیفیت بالا
دانلود با حجم کم

جلسات فیلم های آموزشی

جلسه اول: قوانین کلاسی، سرفصل ها، منابع درس، پروژه ها و بارم بندی
جلسه دوم: فلسفه مسئله و راه حل مسئله
جلسه سوم: ساختار پایه الگوریتمهای کامپیوتری
جلسه چهارم: ساختار پایه فلوچارت و مثالهای اولیه تکرار معین
جلسه پنجم: مثالهای شرط و تکرار معین
جلسه ششم: مثالهای تکمیلی تکرار معین
جلسه هفتم: دستور و مثالهای تکرار نامعین
جلسه هشتم: مثالهای تکمیلی تکرار نامعین
جلسه نهم: ادامه مثالهای تکمیلی تکرار نامعین
جلسه دهم: مثالهای تکمیلی (مثلث پاسکال، نیوتن-سریهای ریاضی)
جلسه یازدهم: دستورات برنامه نویسی در زبان Java
جلسه دوازدهم: نصب محیط برنامه نویسی Java (با Eclipse در ویندوز و لینوکس)
جلسه سیزدهم (بخش اول): نصب محیط برنامه نویسی C++ (با Dev-C++ و Eclipse)
جلسه سیزدهم (بخش دوم): مثالهای کدنویسی ساده Java در Eclipse
جلسه سیزدهم (بخش سوم): مثالهای بیشتر کدنویسی Java در Eclipse
جلسه چهاردهم: مفهوم آرایه‌های تک بعدی
جلسه پانزدهم: مثالهای آرایه‌های تک بعدی
جلسه شانزدهم: روشهای اولیه مرتب سازی، جستجو و ادغام آرایه‌های مرتب
جلسه هفدهم: محاسبه فاکتوریل و توان اعداد خیلی بزرگ به کمک آرایه‌ها
جلسه هجدهم: ضرب و جمع اعداد خیلی بزرگ، مثلث پاسکال، نیوتن با روش بهتر
جلسه نوزدهم: مثال کدنویسی: آرایه ها و اعداد تصادفی
جلسه بیستم: مقدمات رشته ها
جلسه بیست و یکم: مثال کدنویسی: اعداد خیلی بزرگ به کمک رشته ها
جلسه بیست و دوم: کار با فایلهای متن در Java (مثال فاکتوریل اعداد خیلی بزرگ)
جلسه بیست و سوم: عملیات مختلف روی رشته ها
جلسه بیست و چهارم: برنامه زیرمجموعه‌ها و جایگشتهای یک رشته
جلسه بیست و پنجم: مفاهیم و مثالهای آرایه‌های دو بعدی
جلسه بیست و ششم: ضرب ماتریسها ، حل دستگاههای خطی با آرایه‌های دو بعدی
جلسه بیست و هفتم: مفاهیم متدها
جلسه بیست و هشتم: مفاهیم Call By Value و Call By Reference در متدها
جلسه بیست و نهم: مثالهای تکمیلی متدها، کاربرد متدها در رشته ها
جلسه سی ام: مثال کدنویسی: پروژه جمع دو چندجمله ای