جلسه ششم - مدارهای تونن-نورتن-(دنباله) شناخت عناصر پویا (خازن-سلف)
دانلود با کیفیت بالا
دانلود با حجم کم