جلسه نهم - بهم بستن خازن ها وسلف ها-پاسخ حالت پایدار مدارها به ورودی ثابت
دانلود با کیفیت بالا
دانلود با حجم کم