جلسه هشتم - بهم بستن مقاومت ها- بهم بستن خازن ها
دانلود با کیفیت بالا
دانلود با حجم کم