جلسه هفتم - دنباله ی خازن و سلف، سلف غیرخطی ،توان و انرژی، بهم بستن مقاومت ها
دانلود با کیفیت بالا
دانلود با حجم کم