جلسه پانزدهم - مدارهای مرنبه ی دوم(پاسخ پله و ضربه)
دانلود با کیفیت بالا
دانلود با حجم کم