جلسه بیست و دوم - اسیلاتورها

 
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
اشتراک‌گذاری

×

گزارش خرابی

دانلود با کیفیت بالا
دانلود با حجم کم

جلسات فیلم های آموزشی

جلسه 1 - تاریخچه سیستم های رادیویی
جلسه 2
جلسه 3 - Noise Figure
جلسه 4 - ادامه محاسبات نویز فیگر . مفاهیم سیستمی . بررسی اثرات غیرخطی بودن
جلسه 5 - ادامه nonlinearity و IIP3
جلسه ششم - Sensitivity , Dynamic Range
جلسه هفتم - مدولاسیون و تعاریف مخابراتی
جلسه هشتم -ساختارهای فرستنده و گیرنده : Transceiver
جلسه نهم - Zero IF (monodyne) Structure
جلسه دهم - مدار هارتلی (Hartli)
جلسه یازدهم - مدار RC-CR Weaver
جلسه دوازدهم - Multiple access , Cellular Techniques & Standards
جلسه سیزدهم - بررسی چند استاندارد ، بررسی مفاهیم اولیه LNA
جلسه چهاردهم - تقویت کننده کم نویز LNA
جلسه پانزدهم - تقویت کننده کم نویز LNA
جلسه شانزدهم - تقویت کننده کم نویز LNA
جلسه هفدهم - تقویت کننده کم نویز LNA، گیت مشترک
جلسه هجدهم - LNA دیفرانسیلی، ساخت سلف بر روی chip
جلسه نونزدهم - خازن، مقاومت، مفاهیم اولیه میکسر
جلسه بیستم - میکسرها
جلسه بیست و یکم - میکسر Active
جلسه بیست و دوم - اسیلاتورها
جلسه بیست و سوم - اسیلاتورها
جلسه بیست و چهارم - اسیلاتورهای Cross Coupled و کنترل شونده با ولتاژ
جلسه بیست و پنجم - اسیلاتورها - نویز فاز
جلسه بیست و ششم - PLL (حلقه قفل فاز)
جلسه بیست و هفتم - PLL (حلقه قفل فاز)
جلسه بیست و هشتم - PLL (حلقه قفل فاز)
جلسه بیست و نهم - Synthesizer