جلسه نوزدهم - مدارهای ترتیبی آسنکرون - دکتر صدوقی

 
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
اشتراک‌گذاری

×

گزارش خرابی

دانلود با کیفیت بالا
دانلود با حجم کم

جلسات فیلم های آموزشی

جلسه اول - تبدیل اعداد
جلسه دوم - کدها
جلسه سوم - کدهای مختلف (کد اسکی، کدEBCDIC)
جلسه چهارم - جبر بول
جلسه پنجم - ساده سازی توابع منطقی
جلسه ششم - جدول کارنو
جلسه هفتم - جدول کارنو
جلسه هشتم - محدودیت های ورودی یک گیت، طراحی با مدارهای SI
جلسه نهم - مقایسه کننده، کد کننده و دیکود کننده
جلسه دهم - مالتی پلکسر
جلسه یازدهم - پیاده سازی توابع
جلسه دوازدهم - فلیپ فلاپ (لچ)
جلسه سیزدهم - مدارهای ترتیبی سنکرون
جلسه چهاردهم - مدارهای ترتیبی سنکرون
جلسه پانزدهم - مدارهای ترتیبی سنکرون، حالت‌های معادل
جلسه شانزدهم - مدارهای ترتیبی سنکرون، ماشین میلی و مور
جلسه هفدهم - مدارهای ترتیبی، تخصیص حالت، طراحی یک شمارنده
جلسه هجدهم - مدارهای ساخته شده MSI، شمارنده‌ها
جلسه نوزدهم - مدارهای ترتیبی آسنکرون - دکتر صدوقی
جلسه بيستم - مدارهای ترتیبی آسنکرون، جدول جریان
جلسه بيست و يكم - مدارهای ترتیبی آسنکرون، هازارد مدارهای آسنکرون
جلسه بيست و دوم - مدارهای ترتیبی آسنکرون، تخصیص حالت بدون سبقت